Sponsoren & Partner

Photos

Eist Wieder - powered by daswetter.com

Online Shop


COVID-19: Info mesures actuelles / Info aktuelle Massnahmen

Infos: Link
 

CUPS & TRAILS

Lien / Link: Cups & Trails
 
552375bc296278dde81b52d7042b383f87ed_.png
Bestellen Sie alle Wertungshefte direkt auf unserer SHOP-Seite.
 
Commandez tous les carnets de participation directement dans notre SHOP Internet.



Kulinarische Wanderung zum 50. Geburtstag / Balade culinaire du 50e anniversaire

EIS KULINARESCH WANDERUNG VUM 23.06.2021 ASS LEIDER AUSGEBUCHT !

5523d9162a44bae483d68ce2686e2f0cc16c_.jpeg


Wanderwoch zu Lëtzebuerg 19.-23.07.2021

Mat dëser Wanderwoch geet d'FLMP e neie Wee. All Dag gëtt de Grupp vun engem anere Touristik-Guide begleet, deen op d'Schéinheeten vun der Natur, grad op dësem Wee hiweist. Distanze sinn esou gehale dass jiddereen se packt, dëst iwwer de ganzen Dag verdeelt. Et geet ganz gemittlech, et kann geschnësst ginn ënnerwee a Pause ginn och gemaach. Et ass eng Woch zum "entschleunegen", ze genéissen, ënner Wanderfrënn an der Natur !

5523d0395d34b3dee6498ffdc8cbbd405b75_.jpeg55239e9e2aa1dd824ba159324fa0d3ef11dd_.jpeg

HIGHLIGHTS 2021

55238f1849f5f7822a5bf5d8918f4b14d1d5_.jpeg
 
Suivant les conditions sanitaires
des modifications du programme sont possibles.