MATDEELUNG PW 026 MANTERNACHER FIELS


03 January 2024

De PW 026 Manternacher Fiels ass bis op weideres gespart.
Et leien 4 Beem op dem Wee wou een deelweis schlecht driwwer kënnt !
 
Esoubal de Wee erëm geraumt ass, geet de PW 026 nees op.