Allegemeine Regel zum Einkauf - Bezahlung / Règle générale pour les achats - Payement

Iwwerweisung / Übereisung / Virement - Konto Nr/ Compte No:
CCPL  LU90 1111 0469 4089 0000
 
mit dem Vermerk / avec la communication: "Bestellung SHOP" + DATUM / DATE
 
Der Versand wird erst nach Eingang der Zahlung erfolgen! / L'envoi n'aura lieu qu'après la réception du paiement !

Polo - Bestellung / Commande

Geschlecht / Sexe*
Damen Groessen
Herren Groessen
De Formulaire gouf agereecht

Shop - Bestellungen / Commandes

+ 3.-€ Versand (LU) / + 3.-€ frais d'envois (LU) *
Groesse / Taille
De Formulaire gouf agereechtWertungshefte : Trails - Cups - PW Startkarten Gesamtpaket

(D)
 
Bestellen Sie mit den folgenden 2 Formularen die Wertungshefte für alle Trails, Cups und das PW Startkarten Gesamtpaket. Zusendung erfolgt nach Eingang der Zahlung.
 
Achtung! Die Zustellung der Diplome und der Aufnäher per Post wird mit 3.-€ Versandkosten verrechnet.
 
Alle Reglemente der einzelnen Trails, Cups finden Sie mit diesem LINK: Reglemente
 
(F)
 
Commandez avec ces 2 formulaires les cahiers de participation pour tous les Trails, Cups et le lot complet des cartes de participation PW. L'envoi se fera après réception du paiement.
 
Attention! L'envoi des diplômes et des écussons par voie postale sera facturé à 3.-€ pour les frais d'envoi.
 
Vous trouverez tous les règlements des Trails, Cups, en suivant ce LIEN: Règlements
 
Formulare / Formulaires:
 
- DIGITAL TRAIL-CUP:
 • JUNGLINSTER CUP,
 • FILANO CUP,
 • FLMP CAMINO LUXEMBURG Trail,
 • KAYLDALL CUP,
 • PW Startkarten Gesamtpaket
- Mehr Stuffen CUPS & TRAILS:
 • CFL-FLMP Rail&Trail - 4 Stufen / 4 niveaux
 • CHALLENGE des 12 CANTONS  - 5 Stufen / 5 niveaux
 • FLMP Auto-Pédestre CUP - 20 Stufen / 20 niveaux
 • PW CUP 1 - 4 Stufen / 4 niveaux
 • PW CUP 2 - 7 Stufen / 7 niveaux
 • MULLERTHAL TRAIL-SUPER-CUP - 2 Stufen / 2 niveaux - Trail, Extra Trail 
 • ESCAPARDENNE  - 2 Stufen / 2 niveaux - Leed Trail, Eisleck Trail

T-Shirten PW BUS - Bestellung - Präis 20.-€

Gréist - Unisex (Small ass leider net méi disponibel)*
Fuerf*
De Formulaire gouf agereecht

DIGITAL TRAIL-CUP


Insigne International du Sport Populaire - Certificat de kilométrage / participation

Bestellen Sie mit folgendem Formular die Wertungshefte für Teilnahme und/oder Kilometer.
 
Commandez avec ce formulaire les certificats de kilométrange et/ou de participation.
 
5523341b0b63c189b2f94ef0a93f443c917e_.jpeg  55230eb85fa7729e8bc715e1c2e5868826cf_.jpeg
Zusendung erfolgt nach Eingang der Zahlung von 5,00.- €.
 
L'envoi se fera après réception du paiement de 5,00.- €.

Wertungshefte für Teilnahme und Kilometer


Auto-Pédestre LightAuto-Pédestre LIGHT

5523aaef6fe436e8d6d5ca82897b8e15f28f_.jpeg
A well all Dag en neien Ufank ass, fänke mir lo mat engem Autopédestre Light un ..

mir bidden dir en Zil, sich du dir déi richteg Weeër ! 

 

Du wëlls léiwer verschidden Auto-Pédestre-Strecke méi oft goen ?

Du bass net um FLMP-Auto-Pédestre-Cup intresséiert ?

Du wëlls trotzdeem IVV-Wertungsstempele sammelen ?

 

Da profitéiert vun elo un vum   5523aafb68a0873c0a676256b41f004fb176_.png  

 

Bestell mat dem Formular hei derniewend deng Startkaart an iwwerweis 15.- € op de CCP vun der FLMP – CCPL LU90 1111 0469 4089 0000 mam Vermierk AP Light, Numm a Virnumm.

5523ea21ff1b628cbc84622e4b2a29f1527a_.jpeg

Trëppel 10 Auto-Pédestre no denger Wiel. Hei kann s du och ëfters de selwechten Auto-Pédestre trëppelen. Enregistréier deng Strecke mat enger Wander-App.

Schéck deng Enregistrementer iwwert Email un d’FLMP-Sekretariat flmp@pt.lu

Dofir kriss du dann deng Participatiouns- a Kilometerstempele mat der Post zougeschéckt.

 

Nei ! / Neu ! / Nouveau !

A pënktlech fir déi kal Joereszäit ass se do : Déi nei FLMP-Mutz

villsäiteg ze gebrauchen.

Bestellung: Präis nëmmen 20€ (+porto) mam Formular hei drënner

Lëtzebuerger Wandersportfederatioun : the Art of Walking !

5523dbbf22f0724bf19a9ec3817fcb60fd0c_.jpeg


FLMP GESCHENK-BONG / FLMP-GESCHENK-GUTSCHEIN / BON-CADEAU FLMP

GANZ NEI : De Geschenk-Bong vun der FLMP - Bestellt mam Formulär hei derniewend
 
Ganz Neu - Bestellen Sie mit dem Formular hier neben
 
Tout nouveau - commander avec le formulaire ci-contre
 
LU - FR - DE
 
55233c794ff20635f63e11de4a738ab24ed1_.png
 

FLMP GESCHENK-BONG / FLMP-GESCHENK-GUTSCHEIN / BON-CADEAU FLMP

Mehr Stuffen CUPS & TRAILSTIMBRE - 50 JOER LËTZERBUERGER WANDERSPORTFEDERATIOUN FLMP

2 enveloppes différentes,
avec timbre postal spécial et estampille du jour d'émission
Prix, frais d'envoi compris, 5.- €

 
Commande via E-Mail: flmp@pt.lu
et virement sur le compte
CCPL LU90 1111 0469 4089 0000
55236ad2a25a1905b2a712471dd7a762e284_.jpeg