FLMP WANDERBIBI

FLMP WANDERBIBI

Ab elo am FLMP Sekretariat ze kaafen zum Preis vun 5,00€ / Stéck (+ 2,00 € Porto); duerch Iwwerweisung op eise Kont Nr.
CCPL LU90 1111 0469 4089 0000 mam Vermierk FLMP WANDERBIBI.

Den FLMP Becher mat Deckel

Den FLMP Becher mat Deckel

Ab elo am FLMP Sekretariat ze kaafen zum Preis vun 3,00€ /Stéck (+ 2,00 € Porto); duerch Iwwerweisung op eise Kont Nr.
CCPL LU90 1111 0469 4089 0000 mam Vermierk FLMP BECHER.

All you can Walk 2018 Fändel

Fändel All you can Walk 2018

Ab elo am FLMP Sekretariat ze kaafen zum Preis vun 5,00€ /Stéck (+ 2,00 € Porto); duerch Iwwerweisung op eise Kont Nr.
CCPL LU90 1111 0469 4089 0000 mam Vermierk Fändel All you can Walk 2018 .

FLMP-Housse fir IVV Stempelkaarten.

Ab elo am FLMP Sekretariat ze kaafen zum Preis vun 2,50€ / Stéck (+ 2,00 € Porto); duerch Iwwerweisung op eise Kont Nr. CCPL LU90 1111 0469 4089 0000 mam Vermierk FLMP HOUSSE oder dir könnt se och op all IVV Wanderung hei zu Lëtzebuerg kaafen.

FLMP POLO SHIRT

FLMP POLO SHIRT

Ab elo am FLMP Sekretariat ze kaafen zum Preis vun:
 
30,00 € /Stéck (+ 2,00 € Porto) mat der FLMP Wanderlizenz;
 
35,00 €/Stéck (+ 2,00 € Porto) ouni FLMP Wanderlizenz
 
duerch Iwwerweisung op eise Kont Nr. CCPL LU90 1111 0469 4089 0000 mam Vermierk FLMP POLO SHIRT + GREISST.

PW STARTKARTEN GESAMTPAKET

Ein Gesamtpaket aller PW Startkarten aus Luxemburg zum Preis von 31,50 € (+2,00 € Porto) ist ab sofort im FLMP-Sekretariat erhältlich.

Überweisung auf unser Konto: CCPLLULL LU90 1111 0469 4089 0000

FLMP AUFNÄHER

Ab elo am FLMP Sekretariat ze kaafen zum Preis vun 3,00€ /Stéck (+ 2,00 € Porto) ;

duerch Iwwerweisung op eise Kont Nr. CCPL LU90 1111 0469 4089 0000 mam Vermierk FLMP AUFNÄHER.

FLMP BARTS MUTZ

FLMP Wollmutzen - "Barts"

"Barts" - Wollmutzen mat Flies ab elo am FLMP Sekretariat ze kaafen zum Preis vun 25,00 €/Stéck (+ 2,00 € Porto);
duerch Iwwerweisung op eise Konto Nr:
CCPL  LU90 1111 0469 4089 0000 mam Vermierk "FLMP WOLLMUTZ"FLMP SHOP