Wanderen fir ze hëllefen

Wanderen fir ze hëllefen

D'Startgeld vum Nationale Wandersportdag, dem 15.August 2021 zu Iechternach, geet integral un d'Héichwaasseraffer vun Iechternach.