Oberdonven Flmp Ivv geféiert Wanderung
Date: 11/06/2019 14:30 - 11/06/2019 18:30
Information:

Muselfrënn Uewerdonven Asbl
invitéieren ganz häerzlechst op eng flott geféiert
            DUERFFESTWANDERUNG
vun +/- 10-12 Kilometer
Start: um 14h30 beim Veräinshaus zu Uewerdonven
IVV-STEMPEL beim Bezuelen vun enger Startkaart vun 1,50 €
nët obligatoresch
No der Wanderung ass fir Iessen an Drënken gesuergt