24, rue du Village
           L-6140 JUNGLINSTER
VERLINKUNG GEOPORTAL:
6 + 11 km : ">            24, rue du Village
           L-6140 JUNGLINSTER
VERLINKUNG GEOPORTAL:
6 + 11 km : " /> Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire -
Jonglënster Flmp Ivv Adventsmaart Wanderung
Date: 01/12/2018 10:00 - 01/12/2018 18:00
Where: Junglinster
Information: Lënster Trëppler Junglinster Asbl
ADVENTSMAART WANDERUNG 
Start: Virum Centre Culturel "Am Duerf"
           24, rue du Village
           L-6140 JUNGLINSTER
VERLINKUNG GEOPORTAL:
6 + 11 km : http://g-o.lu/3/lPYQ
Startzeiten: 6 + 11 km: 10h00 - 15h00
Zielschluss: 18h00
Startgebühr: 1,50 € Startkarte + IVV Stempel
Informationen: info@lenstertreppler.lu
                          Tél.: +352 789 116