BROUCH (Mersch) FLMP IVV WANDERUNG
Date: 17/03/2019 07:00 - 17/03/2019 17:00
Information:

Wanderfrënn Brouch/Mersch Asbl

ACHTUNG / ATTENTION
START/DEPART: Centre Culturel et Sportif "Lëschtert"
                           Am Lëschtert
                           L-8711 BOEVANGE/ATTERT

VERLINKUNG GEOPORTAL:
6 km Strecke: http://g-o.lu/3/7JXX
12 km Strecke: http://g-o.lu/3/lB9b

Startzeiten: 6 +12 km: 07h00 - 14h00
Zielschluss: 17h00
Startgebühr: 1,50 € Startkarte + IVV Stempel (Kinder sind bis 14 Jahre gratis)
INFO: Wanderfrënn Brouch, B.P. 3059, L-1030 Luxembourg
         Email: info@wf-brouch.lu
         Tél.: +352 621 576 910