Bettborn/Préizerdaul

VERLINKUNGEN GEOPORTAL:
6 km Strecke: http://g-o.lu/3/AdbL
12 km Strecke: http://g-o.lu/3/UmzP
18 km Strecke: ">           Bettborn/Préizerdaul

VERLINKUNGEN GEOPORTAL:
6 km Strecke: http://g-o.lu/3/AdbL
12 km Strecke: http://g-o.lu/3/UmzP
18 km Strecke: " /> Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire -
BETTBORN FLMP IVV WANDERUNG
Date: 02/12/2018 07:30 - 02/12/2018 17:00
Information:

Syndicat d'initiative Préizerdaul Asbl
Start: Centre Culturel "Fabrik"
          Bettborn/Préizerdaul

VERLINKUNGEN GEOPORTAL:
6 km Strecke: http://g-o.lu/3/AdbL
12 km Strecke: http://g-o.lu/3/UmzP
18 km Strecke: http://g-o.lu/3/4SbZ

Startzeiten: 6 + 12 km: 07h30 - 14h00
                        18 km: 07h30 - 13h00
Zielschluss: 17h00
Startgebühr: 1,50 € Startkarte + IVV Stempel
INFO: FREYLINGER Stéphane
         31, rue de la Fontaine, L-8611 Platen
         Tél.: + 352 26 81 31 96; GSM: +352 621 42 30 72
         Email: frulles@pt.lu; www.preizerdaul.lu/marche